Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dnia 7.03.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A lub B lub C (z zastrzeżeniem możliwości zamówienia egzaminów na poziomach A2 i/lub B1/B2 i/lub C1/C2) – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego dla 588 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe_EGZ_07.03.2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *