Treść artykułu

Wyniki zapytania ofertowego

PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr umowy RPDS.10.03.00-02-0004/17-02 informuje, iż dokonał wyboru wykonawcy świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych egzaminów na poziomie A lub B lub C (ECCC lub równoważnych zgodnych z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w amach projektu obejmującego 150 uczestników projektu oraz zgodnie z załącznikiem nr IV do Regulaminu Konkursu nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17.

Informacje na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143785

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *