Kto może wziąć udział?

W projekcie „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • osoby od 18 roku życia,
 • osoby zamieszkujące zgodnie z KC na obszarze ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej
 • osoby w wieku 18-49 lat o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie max ISCED 3)
 • osoby w wieku 50 lat i więcej niezależnie od wykształcenia

osoby z własnej inicjatywy zgłaszające się do projektu (niezależnie od czynników zew.) Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą liczyć osoby, które spełniają kryteria:

 • osoby bezrobotne / pozostające bez zatrudnienia / osoby bierne – 1pkt.,
 • osoby mieszkające na wsi  – 2 pkt.,
 • osoby w wieku 25+ – 1 pkt.,
 • osoby z niepełnosprawnością – 1 pkt.,
 • osoby z wykształceniem do ISCED 1 lub ISCED 2 – 2 pkt.,
 • osoby z wykształceniem do ISCED 3 i jednocześnie w wieku 50+ – 2 pkt.,
 • kobiety – 1pkt..

Szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy lub w zakładce „Jak się zgłosić”.

Uwaga: z udziału w projekcie będą wykluczeni:

–  studenci studiów stacjonarnych i zaocznych,

– więźniowie

– oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają ze wsparcia przewidzianego w ramach Działania 8.6 RPO WD.