Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 7.05.2018

PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr umowy RPDS.10.03.00-02-0004/17-00 planuje zakup kompletów książek (podręczników i ćwiczeń wraz z CD) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach A lub B lub C lub pośrednie poziomy. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy dostaw kompletów): maj 2018 r. – grudzień 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.

Załącznik – Szacowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *