Treść artykułu

Zapytanie ofertowe nr 1/RPDS/TIK/EGZ/2018 z dnia 07.03.2018 – wybór wykonawcy

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, informuje, iż w ramach procedury zapytania ofertowego nr 1/RPDS/TIK/EGZ/2018 z dnia 07.03.2018 wybrano wykonawcę:  Perfect English Małgorzata Stone z siedzibą w Nowym Sączu.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094395

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *