Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dnia 5.03.2018

PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr umowy RPDS.10.03.00-02-0004/17-00 planuje zakup planuje zakup kompletów podręczników na szkolenia komputerowe na poziomach A lub B lub C. Planowany termin realizacji usługi marzec 2018 – grudzień 2018 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.

Rozeznanie rynku_podręczniki_05.03.2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *