Treść artykułu

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/RPDS/TIK/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, informuje, iż w ramach procedury zapytania ofertowego nr 2/RPDS/TIK/2018 z dnia 11.05.2018 wybrano wykonawcę:  TAG-Consulting Marta Maciejak – Tomczyk.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110518#

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *