Treść artykułu

Rozeznanie rynku

PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr umowy RPDS.10.03.00-02-0004/17-00 planuje zakup planuje zakup kompletów podręczników na szkolenia komputerowe na poziomach A lub B lub C.

Rozeznanie rynku_23.07.2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *