Kategoria: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 5.03.2018

5/03/2018

PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr umowy RPDS.10.03.00-02-0004/17-00 zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu międzynarodowego certyfikującego TELC na poziomie A lub B lub C (lub równoważnego) z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Planowany okres wykonania zamówienia: […]

Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2018

20/02/2018

PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr umowy RPDS.10.03.00-02-0004/17-00 planuje zakup  usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń komputerowych zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na poziomie A lub B lub C przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych […]